Voorwoord Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie

Oorspronkelijk waren er meerdere fotografenverenigingen, verenigd in de Fotografenfederatie. Deze zijn gefuseerd tot de rechtspersoon Dutch Professional Photographers, die destijds de oude Federatievoorwaarden tot de zijne heeft gemaakt door ze letterlijk over te nemen. Dat de Fotografenfederatie geen eigen tarieven meer kon publiceren, omdat dit volgens de NMa zou leiden tot kartelvorming (sic!), was tien jaar geleden voor Jurriaan Nijkerk reden voortaan jaarlijks een particuliere uitgave te verzorgen. Een uitgave die in de loop van de jaren haar nut ruimschoots heeft bewezen. Deze sluiten ook aan op de Algemene Voorwaarden Dupho.

De richtprijzen volgen de ontwikkelingen op de voet en zijn daarom ook geschikt om te gebruiken bij geschillen die aan de rechter worden voorgelegd. Bij opdracht worden de tarieven op voorhand geregeld, maar problemen doen zich vaak voor in geval van inbreuk op auteursrechten. Dan is het van belang dat de rechter niet kijkt naar de bedragen die de inbreukmaker beweert te betalen voor stockfotografie, maar naar de tarieven die de fotograaf zijn klanten normaliter pleegt te berekenen. Hier heeft te gelden dat:

 “… het in beginsel aan de auteursrechthebbende is te bepalen welke prijs hij wenst te bedingen. Dat soortgelijke werken elders voor een lager bedrag verkrijgbaar zijn is geen grond om aan de auteursrechthebbende  de door hem normaliter in rekening gebrachte vergoeding te  ontzeggen .”*

Het is  handig de tarieven volgens dit boekje steeds te hanteren en te kunnen verwijzen naar het werkje dat voor u ligt. Verwijzing naar deze tarieven op briefpapier en in overeenkomsten en offertes is aan te bevelen.

*(Rechtbank Amsterdam, sector civiel recht, zaaknummer/rolnummer C/13/539507 / HA ZA 13-406, Bruno Press vs Yourscene e.a., vonnis 6 augustus 2014, r.o. 2.3)

Mr. Luc Verkoren, Den Haag, 16 maart 2015