Dagcursus Colormanagement

Colormanagement volgens ISO 12646:2008, ISO 12647:2010 en ISO 3664:2009

Vrijwel dagelijks komen er telefonisch en per mail vragen binnen over uiteenlopende onderwerpen.  Vandaar dat, mede op verzoek van een aantal fotografen, besloten werd dagcursussen colormanagement op te zetten.

kleurenschema

In de cursus colormanagement wordt ingegaan op het colormanagement volgens de laatste stand conform ISO 12646:2008, 12647:2010 en ISO 3664:2009. In Europa wordt het meer en meer noodzakelijk voor fotografen volgens de recente normen te werken, zowel voor de toelevering aan de grafische industrie als ook aan digitale (multi)media. Het werken volgens de laatste ISO normen wordt op dit moment in geheel Europa op brede schaal uitgerold.

In de cursus worden ook andere aspecten behandeld die van invloed zijn op het communicatieve beeld: De menselijke perceptie en de kleurbeleving, hoe de zintuigen op het verkeerde been kunnen worden gezet, de interactie tussen kleur en menselijk gedrag. Om colormanagement te begrijpen is inzicht betreffende kleur en kleurweergave noodzakelijk. Kleurenleer, hoe is kleur opgebouwd in media, waar liggen de valkuilen. Dit is de kern van deze dagcursus. De dagcursus is zo flexibel opgezet dat specifieke vragen van de deelnemers aan de orde kunnen komen, ieder heeft immers een andere kennisbehoefte. Er wordt daarom ook in kleine groepen van maximaal 8 deelnemers gewerkt.

Tijden

De tijden zijn zodanig gekozen dat men zo min mogelijk last heeft van files. De dagagenda in grote lijnen:

10:45 Welkom
11.00 Basisbegrippen
12.30 Eenvoudige lunch (inbegrepen in cursusprijs, diëetwensen van te voren opgeven)
13.00 Colormanagement, ISO normen, ICC profielen, kalibratie, verlichting
14.45 Vragen
ca 15.00 Einde


Cursusgeld: € 84,70 (inclusief € 14,70 BTW)

Inschrijving: Via e-mail of telefoon (+31 24 397 0811). Definitieve inschrijving vindt plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag op rekening NL93 KNAB 0256 5346 16 t.n.v. Imagelink/Nijkerk te Groesbeek. De per e-mail of post toegezonden factuur geldt als  bevestiging.

Cursusplaats: Hobbemaweg 46, 6562 CT Groesbeek, GPS coördinaten: O: 05º 56' 24,13"/ N 51º 46'24,13"

Groesbeek is goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer. Indien gewenst kan een routeadvies worden gegeven.

Locatie