Nieuw handboekje Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie 2019 uitgekomen

Met voorwoord van Mr. Luc Verkoren (lees hier het voorwoord)
Samengesteld door Jurriaan Nijkerk, Hoofdredacteur PhotoNmagazine.eu

De nieuwe Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie

Het handboekje Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie 2019 is inmiddels uit.

Uit het jaarlijks onderzoek blijkt dat ook dit jaar de richtprijzen zijn verhoogd. De prijzen zijn gebaseerd op onderzoek onder fotografen en de consumenten prijsindex (CPI) van het CBS. In de berekening is ook een correctie voor de inflatiestijging meegenomen. De richtprijzen zijn derhalve gebaseerd op het prijspeil voor publicatie en productie.

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen en inbreuken. Dit wordt veelal ook in het vonnis vermeld.

Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald.

Het boekje bevat buiten de richtprijzen uiteraard nog steeds informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

 

Per 1 januari 2019 is de prijs van het boekje verhoogd! 

Door gestegen kosten en door de BTW stijging is de prijs van het boekje per 1 januari 2019 verhoogd.

U kunt bestellen door hieronder uw gegevens in te geven en tevens per boekje
€ 16,00 (Nederland) of € 17,50 (EU buiten Nederland) over te maken op  bankrekening:

NL93 KNAB 0256 5346 16, BIC/Swift: KNABNL2H
t.n.v. Jurriaan Nijkerk, fotograaf / Imagelink te Groesbeek met vermelding van naam en woonplaats.

Na betaling ontvangt u de zending per post met een factuur.

Bestelt u vanuit een ander EU-land dan Nederland: geef dan eventueel ook uw BTW nummer op, het betreft dan een  intra-communautaire levering, waarover geen Nederlandse BTW wordt berekend. De prijs buiten Nederland (EU) wordt in dit geval € 16.05 .

Belangrijk! Vergeet niet óók bij de overmaking uw naam en verzendadres te vermelden!

Velden met een * moeten worden ingevuld.

Indien niet in Nederland, zet dan het land achter de plaats.

Eventueel met landcode.

Graag invullen bij levering aan afnemers met een niet-Nederlands BTW-nummer