Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie

Met voorwoord van Mr. Luc Verkoren (lees hier het voorwoord)
Samengesteld door Jurriaan Nijkerk, Hoofdredacteur PhotoNmagazine.eu

 

Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie

Het handboekje Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie 2017 is uit. Eerder dan tot dusver is het boekje Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie uitgekomen. Dit was voorheen begin maart, maar vanaf dit jaar zijn de gegevens die als grondslag voor de prijsbepaling eerder binnen.

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen en wordt veelal ook in het vonnis vermeld. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie.

Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald.

Verder bevat dit herziene werkje een link naar de Algemene Voorwaarden Dupho, de integrale publicatie is vervallen omdat de Algemene Voorwaarden soms tussentijds worden herzien. Verder bevat het informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

Vanaf het uitkomen van eerste boekje in 2005 zijn is de prijs van het boekje niet verhoogd. Gezien de in de tijd gestegen prijzen van materialen, druk en porto ontkomen wij niet aan een prijsverhoging. Deze is ingegaan met het uitkomen van Editie 2017.

U kunt bestellen door hieronder uw gegevens in te geven en tevens per boekje
€ 14,00 (Nederland) of € 16,00 (EU buiten Nederland) over te maken op:
bankrekening nummer NL07 RABO 0384 5478 93, BIC/Swift: RABONL2U
t.n.v. ImageLink te Groesbeek
met vermelding van naam en woonplaats.

Na betaling ontvangt u de zending per post met een factuur.

Belangrijk! Vergeet óók niet bij de overmaking naam en verzendadres te vermelden!

Velden met een * moeten worden ingevuld.

Indien niet in Nederland, zet dan het land achter de plaats.

Eventueel met landcode.