Nieuw handboekje Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie 2018 uitgekomen

Met voorwoord van Mr. Luc Verkoren (lees hier het voorwoord)
Samengesteld door Jurriaan Nijkerk, Hoofdredacteur PhotoNmagazine.eu

De nieuwe Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie

Het nieuwe handboekje Richtprijzen Nederlandse Vakfotografie 2018 is uitgekomen.

Het blijkt na het jaarlijkse onderzoek dat de richtprijzen ook dit jaar zijn verhoogd. De prijs van het boekje wordt in 2018 echter níet verhoogd.

Het richtprijzenboekje dient behalve voor prijsindicatie ook als richtlijn in gerechtelijke procedures bij toewijzing van honoraria en schadevergoedingen bij geschillen en wordt veelal ook in het vonnis vermeld. De richtprijzen zijn gebaseerd op onderzoek naar het prijspeil voor publicatie en productie.

Bij de prijsberekening worden behalve resultaten van binnenlands onderzoek ook de prijzen van (EU) beheersmaatschappijen zoals het Belgische Sofam meegenomen. Omdat een prijs afhankelijk is van de ervaring, uitrusting en specialisatie van de fotograaf moeten deze prijzen als een gemiddelde worden beschouwd voor hetgeen door afnemers voor fotografie moet worden betaald.

Het boekje bevat buiten de richtprijzen uiteraard nog steeds het informatie over licenties, ISO-normen, IPTC metadata en aanlevering van digitale beeldbestanden. Niet alleen voor de fotograaf van nut, maar ook voor de beeldinkoper.

 

De bankrekening van Imagelink is gewijzigd! 

U kunt bestellen door hieronder uw gegevens in te geven en tevens per boekje
€ 14,00 (Nederland) of € 16,00 (EU buiten Nederland) over te maken op  bankrekening:

NL93 KNAB 0256 5346 16, BIC/Swift: KNABNL2H
t.n.v. ImageLink/Nijkerk te Groesbeek met vermelding van naam en woonplaats.

Na betaling ontvangt u de zending per post met een factuur.

Bestelt u vanuit een ander EU-land dan Nederland, geef dan indien u er een heeft, ook uw BTW nummer op, het betreft dan een  intra-communautaire levering, waarvoor geen Nederlandse BTW wordt berekend. De prijs buiten Nederland wordt dan € 14.55 .

Belangrijk! Vergeet niet óók bij de overmaking naam en verzendadres te vermelden!

Velden met een * moeten worden ingevuld.

Indien niet in Nederland, zet dan het land achter de plaats.

Eventueel met landcode.

Graag invullen bij levering aan afnemers met een niet-Nederlands BTW-nummer